Category: รายการวิทยุ

เทปบันทึกรายการพิกัดเพศ: ตอนเซ็กซ์ชายขอบ

ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ได้ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ Thai PBS Radio รายการ “พิกัดเพศ” รายการที่จะชวนคุณพลิกมองมุมใหม่ เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล มองเรื่องเพศในหลายมิติ...

Read More

รายการนับเราด้วยคน : ประจำเดือนตุลาคม 2558

รายการวิทยุ นับเราด้วยคน เพราะบนโลกใบนี้มีความหลากหลาย และเราไม่ได้อยู่เพียงลำพัง มาเรียนรู้ของคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน โดยแผนงานสุขภาวะผู้หญิง

Read More

รายการนับเราด้วยคน : ประจำเดือนกันยายน 2558

รายการวิทยุ นับเราด้วยคน เพราะบนโลกใบนี้มีความหลากหลาย และเราไม่ได้อยู่เพียงลำพัง มาเรียนรู้ของคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน โดยแผนงานสุขภาวะผู้หญิง

Read More

รายการนับเราด้วยคน : ประจำเดือนสิงหาคม 2558

รายการวิทยุ นับเราด้วยคน เพราะบนโลกใบนี้มีความหลากหลาย และเราไม่ได้อยู่เพียงลำพัง มาเรียนรู้ของคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน โดยแผนงานสุขภาวะผู้หญิง

Read More

รายการนับเราด้วยคน : ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

รายการวิทยุ นับเราด้วยคน เพราะบนโลกใบนี้มีความหลากหลาย และเราไม่ได้อยู่เพียงลำพัง มาเรียนรู้ของคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน โดยแผนงานสุขภาวะผู้หญิง

Read More
Loading

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar