Author: Rattana

การพูดคุย แบ่งปันกันได้ทุกเรื่อง แม้แต่เรื่องเพศ เป็น “ภูมิคุ้มกันของครอบครัวและชุมชน”

ปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น ยังคงเป็นเรื่องที่ปรากฏให้ได้ยินได้เห็นอยู่บ่อย ๆ...

Read More

ปัญหาการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นเกิดจากตัววัยรุ่นเองทั้งหมดหรือเกิดจากการถูกจำกัดโอกาสที่จะเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเพศศึกษากันแน่ ?

“ ความสนใจและเข้าใจตรงกันของทุกฝ่ายในชุมชน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ” ...

Read More

การใช้ “อำนาจร่วม” “ความเห็นอกเห็นใจ” และ “เปิดใจรับฟังกันและกัน” คือ ปัจจัยหลักของครอบครัวเข้มแข็ง

หากผู้หญิงกลุ่มหนึ่งต้องเข้าไปทำงานเกี่ยวกับแผนสุขภาวะผู้หญิง...

Read More

FACEBOOK

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

FACEBOOK

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

map-gis