Author: Rattana

การพูดคุย แบ่งปันกันได้ทุกเรื่อง แม้แต่เรื่องเพศ เป็น “ภูมิคุ้มกันของครอบครัวและชุมชน”

ปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น ยังคงเป็นเรื่องที่ปรากฏให้ได้ยินได้เห็นอยู่บ่อย ๆ...

Read More

ปัญหาการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นเกิดจากตัววัยรุ่นเองทั้งหมดหรือเกิดจากการถูกจำกัดโอกาสที่จะเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเพศศึกษากันแน่ ?

“ ความสนใจและเข้าใจตรงกันของทุกฝ่ายในชุมชน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ” ...

Read More

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar