ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ได้ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ Thai PBS Radio รายการ “พิกัดเพศ” รายการที่จะชวนคุณพลิกมองมุมใหม่ เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล มองเรื่องเพศในหลายมิติ เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศ เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและเป็นสุข

รายการ “พิกัดเพศ”ตอนเซ็กส์ชายขอบ ออกอากาศวันที่ 3 กันยายน 2559

สามารถรับฟังได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

รายการ “พิกัดเพศ”   ตอนเซ็กส์ชายขอบ