รับลูกสาวกลับบ้าน ม่านหมอกแห่งจารีตม้ง

สารคดี “พิธีผู่” เพื่อรับลูกสาวกลับคืนสู่พิธีกรรมและความเชื่อของพ่อแม่เกิด

“ในสังคมม้ง ผู้หญิงที่หย่าร้างกับสามี ต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจอย่างมาก

โดยเฉพาะการไม่ได้รับการยอมรับให้กลับมาเป็นสมาชิก และเข้าร่วมพิธีกรรมตามความเชื่อในลบ้านของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด”

พิธีกรรมแม้จะเป็นแค่กิจกรรมในครอบครัวเครือญาติ

แต่นั่นคือ “ศูนย์รวมจิตใจ” ถ้าเราผลักผู้หญิงที่มีสถานะเช่นนี้ออกไป

เขาจะไปอยู่ในพื้นที่ไหนของสังคม

ผลิตโดย

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

เครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทย

โดยการสนับสนุนของ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ตอนที่ 1