บทความสืบเนื่องจากงาน “Pro-Voice Season 3 การรณรงค์เพื่อสิทธิการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฏหมาย”   วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

hypocrisy holds back use of abortion pills

เขียนโดย สนิทสุดา เอกชัย 

หนังสือพิมพ์ Bangkokpost

อ่านบทความ hypocrisy holds back use of abortion pill