เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม จัดงานกิจกรรม Pro-Voice 4 : Abortion 4 G การทำแท้ง 4 จ. ที่ห้องอาหารเพื่อนรัก ในซอยพญานาค เขตราชเทวี กทม. ตั้งแต่เวลา 09.30-17.30 น. โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงเช้า การอภิปรายเรื่อง Abortion 4 G / การทำแท้ง 4 จ. มี 4 วิทยากรมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในแต่ละหัวข้อ คือ

  • พญ.อรวี ฉินทะกานันท์ – คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ประเด็นเทคโนโลยีเจ๋ง Good Technology
  • นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง – สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ประเด็นบริการจริงใจ Good Service
  • รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท – คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเด็นตำรวจไม่จับ Good Law
  • ชนกนันท์ รวมทรัพย์ – กลุ่มทำทาง ประเด็นชีวิตแจ่มใส Good Life

โดยมี ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท – แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ เป็นผู้ให้ความเห็น

ช่วงบ่าย ชมภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับการทำแท้ง เรื่อง “Jackson The Place with One Clinic” ต่อด้ คือวยการเสวนาหลังฉายภาพยนตร์จบ โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ

  • พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ – คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
  • ทัศนัย ขันตยาภรณ์ – มูลนิธิแพธทูเฮลท์
  • วราภรณ์ แช่มสนิท – แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

และปิดท้ายที่กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เดินจากบริเวณสถานที่จัดงานเพื่อไปผูกแผ่นผ้าที่บนทางเดิน BTS สยาม