PRO voice SS3 FINAL OK-01

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา พร้อมด้วยองค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำงานขับเคลื่อนในประเด็นสุขภาพผู้หญิง การลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการส่งเสริมสิทธิและโอกาสการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย จะจัดกิจกรรมเนื่องใน วันรณรงค์เพื่อเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย เพื่อเปิดพื้นที่สื่อสารสังคมในประเด็นสิทธิการเข้าถึงการทำแท้งปลอดภัยและถูกกฎหมายในสังคมไทย โดยจัดกิจกรรมใน วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00 – 19.30 น. ที่ห้องอเนกประสงค์ (Multi-function Room) ชั้น 1 และลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.thaiteenpreg.com