ขอเชิญร่วมงานเสวนา “คุกคามทางเพศไม่ใช่เรื่องส่วนตัว: รัฐกับการคุ้มครองผู้เสียหายและอำนวยความยุติธรรม”

จากกรณีลูกจ้างหญิงในกระทรวงสาธารณสุขถูกข้าราชการหัวหน้างานคุกคามทางเพศ

ถึงกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยดังเปิดเผยเหตุการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยนักศึกษารุ่นพี่

สังคมไทยไม่ยอมนิ่งเงียบต่อไป และเมื่อผู้เสียหายลุกขึ้นสู้พวกเธอต้องเผชิญกับอะไรบ้าง

คนรอบข้างและสังคม โดยเฉพาะหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณี และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

ควรมีบทบาทในการคุ้มครองผู้เสียหายและอำนวยความยุติธรรมอย่างไร และอะไรคือทางออกของปัญหาในระยะยาว

เชิญร่วมพูดคุยกับนักเคลื่อนไหวเพื่อยุติความรุนแรงทางเพศ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ

และผู้ที่มีประสบการณ์การจัดการปัญหาการคุกคาม/ล่วงละเมิดทางเพศในองค์กร

  • ตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “คุกคามทางเพศไม่ใช่เรื่องส่วนตัว”
  • เสวนา “คุกคามทางเพศไม่ใช่เรื่องส่วนตัว: รัฐกับการคุ้มครองผู้เสียหายและอำนวยความยุติธรรม” โดย

      -คุณทิชา ณ นคร   ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก : “สังคมไทยก้าวหน้าหรือล้าหลังกับปัญหาคุกคามทางเพศ”

      -คุณอังคณา อินทสา   มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล :  “ถอดบทเรียนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ถูกคุกคามทางเพศ”

      -คุณสมร ศรีศิริ   นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ : “บทบาท พม. กับการป้องกันแก้ไขปัญหา”

      -คุณยงค์ ฉิมพลี   กรรมการสหภาพแรงงานฯ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  : “ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาการถูกคุกคามทางเพศบนรถเมล์”

      -คุณธารารัตน์ ปัญญา   นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  :  “ลุกขึ้นสู้เพื่อความถูกต้อง กรณีถูกรุ่นพี่คุกคามทางเพศ จนผู้ก่อเหตุถูกลงโทษ”

ดำเนินรายการโดย   คุณวราภรณ์  แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ  สมาคมเพศวิถีศึกษา

วันพฤหัสฯ ที่ 24สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.

ห้องเบญจรัตน์ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์

ซ.วิภาวดีรังสิต 64 ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ (เข้าซอย 300 ม. ซ้ายมือ)