งาน Pro-Voice: เสียงผู้หญิงเพื่อการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย

#ชมภาพยนตร์สารคดี เรื่อง Vessel: เรือเสรีภาพเพื่อเสียงผู้หญิง
สารดีที่สร้างมานาน 7 ปี เก็บข้อมูลจากหลายประเทศ

“Vessel Inspires the Future Fight for Abortion Rights”
KATHA POLITT, THE NATION

รีวิวหนัง จากคุณนุ่ม
รีเบคก้า กอมเปิร์ท แพทย์หญิงชาวเนเธอร์แลนด์ เธอคือผู้ที่ทำงานเพื่อช่วยให้ผู้หญิงในประเทศที่การทำแท้งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ได้เข้าถึงบริการการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย โดยเธอนำเรือซึ่งทำเป็นคลินิคให้บริการยุติการตั้งครรภ์ ไปลอยลำในน่านน้ำสากล ติดกับประเทศนั้น ๆ เพื่อให้ผู้หญิงลงเรือเล็กมารับบริการบนเรือ….สิ่งที่รีเบคก้าทำ ส่งผลต่อการเมืองในประเทศโปรตุเกส แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์...รีเบคก้าเดินทางไปทั่วโลก เพื่อบอกกับทุกคนว่า ผู้หญิงมีสิทธิที่จะตัดสินใจในเนื้อตัวร่างกายของตนเอง มีผู้หญิงมากมายที่ต้องเสียชีวิตไปจากการยุติการตั้งครรภ์โดยไม่ปลอดภัย เพราะกฎหมายที่เคร่งศีลธรรมในประเทศ….หลายที่เธอถูกขู่ ถูกต่อต้านโดยกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการยุติการตั้งครรภ์…สารคดีเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของ รีเบคก้า ผู้หญิงที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้หญิงที่ต้องการจะยุติการตั้งครรภ์ ผู้ที่ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใด ๆ

อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

#เปิดเวทีเสวานาเรื่อง ‘‘เสียงของผู้หญิงอยู่ตรงไหน ?? ”
ดำเนินรายการโดย กฤตยา อาชวนิจกุล
– กุลภา วจนสาระ: ทำไมผู้หญิงท้องไม่พร้อมจึงไร้เสียง
– ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์: เสียงของผู้หญิงอยู่ตรงไหน
ในนโยบายเกี่ยวกับเรื่องทำแท้ง
– พญ.วนิดา เปาอินทร์: เสียงของผู้หญิงท้องไม่พร้อมอยู่ตรงไหนในหน่วยบริการ
– วรภัทร แสงแก้ว: เสียงของผู้หญิงท้องไม่พร้อมอยู่ตรงไหนในศูนย์พึ่งได้

#ร่วมเสวนาหลังชมภาพยนตร์กั
– วราภรณ์ แช่มสนิท ดำเนินรายการ
– วิจักขณ์ พานิช
– นพ. ธนพันธุ์ ชูบุญ
– ประสบการณ์ผู้หญิงที่เคยทำแท้ง
– สุพีชา เบาทิพย์ กลุ่มทำทาง

ตัวอย่างหนัง http://vesselthefilm.com/#trailer

#ผู้สนใจเข้าร่วมงาน //ลงทะเบียนฟรี// คลิกที่นี่
https://docs.google.com/forms/d/1gJaimEjY7tT6yGX6dOrbaL9MV4OaEuCIkklgpnBsCUE/viewform