ขอเชิญร่วมงานเสวนา

เซ็กส์แฟร์ๆ เพราะเราแคร์

ถึงเวลาสังคมไทยต้องเข้าใจ Sexual Consent

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30-12.30 น.

ห้องบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

วิทยากร

                กฤตยา อาชวนิจกุล  สมาคมเพศวิถีศึกษา

               รีวิวประเด็น Sexual Consent จากรอบโลก

              ฐิติญานันท์ หนักป้อ ผู้อำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์

              Sexual consent ในคนข้ามเพศ คนรักเพศเดียวกัน และผู้ค้าบริการทางเพศ

             วิภาพรรณ วงษ์สว่าง เพจ Thaiconsent

              ผู้หญิงรุ่นใหม่คิดอะไรเรื่องเซ็กซ์ และการทำงานเคลื่อนไหวเรื่อง Sexual Consent 

             ยุทธนา ลุนสำโรง  โครงการจัดตั้งสมาคมการเมืองและความยุติธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

              เรื่องราวของ Sexual consent ในแวดวงนักกิจกรรมทางสังคม

             ชนกนันท์ รวมทรัพย์ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (NDM) และกลุ่มทำทาง  

             ดำเนินรายการโดย วราภรณ์ แช่มสนิท

            พิธีกรโดย ศักดิ์สินี เอมะสิริ

องค์กรร่วมจัด

  • สมาคมเพศวิถีศึกษา
  • แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  • กลุ่มทำทาง
  • กลุ่มการเมืองหลังบ้าน
  • มูลนิธิผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี
  • เพจ ThaiConsent

 

 

สามารถรับการถ่ายทอดสดได้ทาง FACEBOOK LIVE แผนงานสุขภาวะผู้หญิง